Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

pannamamba
20:59
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacotarsky cotarsky
pannamamba
20:58
Tak naprawdę żyjemy w mrowisku, gdzie wszyscy robią to samo. Te sznury samochodów, wiozących ludzi rano do pracy, wszyscy podobnie ubrani, jedzący podobne potrawy, czytający te same lektury, mający te same oryginalne pasje. To jest taka sieć. Dlatego szaleństwa dają nam poczucie, że mamy coś własnego, oryginalnego, że coś głęboko przeżywamy. Pokazują, że jesteśmy inni, dają poczucie, że tworzą mój własny świat.
— "O zazdrości" - Lew-Starowicz
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viahavingdreams havingdreams
pannamamba
20:58
5900 8632 390
Reposted fromhormeza hormeza viacotarsky cotarsky
pannamamba
20:53
1719 edbd 390
Reposted fromRowena Rowena viaaura-lunaris aura-lunaris
pannamamba
20:52

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

pannamamba
20:52
pannamamba
20:50
6560 c4bd 390
Reposted frompsiche psiche viacarmenluna carmenluna
pannamamba
20:50
5723 345f 390
Reposted fromowca owca viabarszczowa barszczowa

May 18 2019

pannamamba
21:25
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pannamamba
21:16
0916 c571 390
Reposted fromwildatheart wildatheart viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 12 2019

pannamamba
14:23
0169 2123 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapatos patos

May 11 2019

20:38
Reposted frommicrowalrus microwalrus viaxal xal
pannamamba
20:37
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
pannamamba
20:36

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme vianieobecnosc nieobecnosc
pannamamba
20:36
1728 daea 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaplacekijacek placekijacek

May 10 2019

pannamamba
21:31

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie via48hrs 48hrs

May 07 2019

pannamamba
20:35
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viaoutofmyhead outofmyhead
pannamamba
20:34
Nigdy nie całuj kogoś, do kogo nie chcesz się przywiązać...
Reposted frompure-bliss pure-bliss viaguerriera guerriera
pannamamba
20:31
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
pannamamba
20:30
0582 d790 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainerte inerte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl