Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

pannamamba
00:02
5023 1ce0 390
Reposted fromsoftboi softboi
pannamamba
00:02
5026 a722 390
Reposted fromsoftboi softboi
pannamamba
00:02
2364 c3a9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacornymistick cornymistick

March 22 2019

pannamamba
10:28
3223 3f38 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacholera cholera
10:27
7747 f530 390
pannamamba
10:26
2597 e16a 390
Reposted fromsavatage savatage viafrique frique
pannamamba
10:26
6587 390f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialadymartini ladymartini
pannamamba
10:25
2998 4eaa 390
Reposted fromsoftboi softboi vialadymartini ladymartini
pannamamba
10:25
4582 3a82 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
pannamamba
10:24
4222 caee 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte
pannamamba
10:24

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
pannamamba
10:23
9133 5507 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vialadymartini ladymartini
pannamamba
10:20
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
pannamamba
10:20
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska

March 12 2019

pannamamba
10:24
9672 8caf 390
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viacrispybones crispybones
pannamamba
10:23
4881 1b48 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
pannamamba
10:21
1189 a9c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakirstenow kirstenow
pannamamba
10:21
2509 dfb8 390
a on go wziął i poszedł z nim na miasto.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagoryan Magoryan
pannamamba
10:19
Jeżeli ci smutno, upewnij się najpierw czy nie jesteś głodna. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 11 2019

pannamamba
22:06
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl