Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

pannamamba
11:45
pannamamba
11:30
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMisha Misha
pannamamba
11:29
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream vialexxie lexxie
pannamamba
11:23
4191 6b8f 390
Reposted fromTamahl Tamahl vialexxie lexxie

November 07 2018

pannamamba
17:49
1762 dd51 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

November 04 2018

pannamamba
13:39
9117 3855 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
13:39
8777 d460 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
13:39
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
13:39
pannamamba
11:56
9032 3d92 390
Reposted fromgreens greens vialexxie lexxie

November 03 2018

pannamamba
11:18
11:17
2162 7635 390

wanderlusteurope:

Autumn in Berlin

Reposted fromfreakish freakish viaecrivain ecrivain
pannamamba
11:17
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viaecrivain ecrivain

November 02 2018

pannamamba
16:41
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours vialexxie lexxie

November 01 2018

pannamamba
17:54
3554 2edb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
17:53
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny vianiewidkaa niewidkaa
pannamamba
17:50
8781 1dd0 390
Reposted fromrisky risky viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
17:49
1119 4327 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
pannamamba
17:48
8713 eb25 390
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
pannamamba
17:48
9203 8304 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl