Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

pannamamba
16:34
9865 432d 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMigotliwa Migotliwa

November 08 2019

pannamamba
12:45
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
pannamamba
12:45
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
12:43

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
pannamamba
12:42

– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?

– Nie.

– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?

– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.

Jeszcze się nie spotkaliśmy.

— "Porypana Panna"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty
pannamamba
12:41
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viahesiamela hesiamela
pannamamba
12:41
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viahesiamela hesiamela
pannamamba
12:39
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.

November 02 2019

pannamamba
10:22
3097 ffda 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
pannamamba
10:21

November 01 2019

pannamamba
15:36
8236 c018 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
15:36
pannamamba
09:23
9156 e87e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
09:22
6143 1c2e 390
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
pannamamba
09:22
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

October 27 2019

pannamamba
12:29
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viaNoCinderella NoCinderella

October 23 2019

pannamamba
14:21
4253 2e88 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
pannamamba
14:17
6067 5cc4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

October 22 2019

pannamamba
21:16
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viairmelin irmelin

October 19 2019

pannamamba
21:50
9279 ee65 390
Reposted fromsavatage savatage viaBlackkRose BlackkRose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl