Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

pannamamba
13:12
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
pannamamba
13:11
4897 87b9 390
Lego throne
Reposted fromcisar236 cisar236 viakerio kerio
pannamamba
13:04
0217 4469 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
pannamamba
13:04
9610 f782 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatulele tulele

June 07 2019

pannamamba
14:46
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viamemesjasz memesjasz
pannamamba
14:44
1785 d0d9 390
Reposted fromsoftboi softboi viajamaicanbeat jamaicanbeat
pannamamba
14:44
0734 8ae2 390
Reposted fromdelain delain viamielle mielle
pannamamba
14:44
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viamielle mielle
pannamamba
14:43
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamielle mielle

June 05 2019

pannamamba
20:30
8093 dd06 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaembrace embrace
pannamamba
20:29
1790 fe46 390
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca

June 04 2019

pannamamba
20:29
When is a monster not a monster? 
Oh, when you love it.
— Caitlyn Siehl, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
pannamamba
20:28
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
pannamamba
20:28
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon vialexxie lexxie
pannamamba
20:28
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort vialexxie lexxie
pannamamba
20:25
9311 162c 390
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
20:24
0353 9ca2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
pannamamba
20:24
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
pannamamba
20:24
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie vialexxie lexxie
pannamamba
20:23
— Lucifer Morningstar
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl