Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

pannamamba
11:39
pannamamba
11:37
3348 40a4 390
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
pannamamba
11:37
4535 132d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

February 13 2020

pannamamba
20:45
2700 4933 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaMigotliwa Migotliwa

February 08 2020

pannamamba
20:37
9203 bd11 390
Reposted fromhrafn hrafn viaNoCinderella NoCinderella

February 07 2020

07:33
7027 8818 390
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
07:33
Reposted fromFlau Flau viadobby dobby
pannamamba
07:32
1276 67a2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
07:00
6169 0767 390

fanculandiaaa:

E oggi faccio con calma!
Buongiorno…

Reposted fromamatore amatore
06:59
2287 08c1 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon vialexxie lexxie

February 03 2020

pannamamba
16:37
8370 a292 390
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viaNoCinderella NoCinderella

January 26 2020

pannamamba
14:21
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaNoCinderella NoCinderella
14:20

January 24 2020

pannamamba
23:19
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viahesiamela hesiamela
pannamamba
23:19
0656 9ce9 390
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin

January 23 2020

pannamamba
13:50
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni

January 22 2020

pannamamba
23:00
Mój tata zwykł mnie ostrzegać, że diabeł nie ma rogów i wideł, on pojawia się jako najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś. Sprawi, że się śmiejesz. Sprawi, że poczujesz się dobrze. Zrobisz rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślał że możesz zrobić, a on powie ci, że to w porządku. I zanim się zorientujesz, sprzedasz mu swą duszę.
— Nina G. Jones - Dług.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viachemiczna chemiczna

January 21 2020

pannamamba
07:24
pannamamba
06:00

January 19 2020

10:45
0246 4ec4 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl