Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

pannamamba
23:19
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viahesiamela hesiamela
pannamamba
23:19
0656 9ce9 390
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin

January 23 2020

pannamamba
13:50
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni

January 22 2020

pannamamba
23:00
Mój tata zwykł mnie ostrzegać, że diabeł nie ma rogów i wideł, on pojawia się jako najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś. Sprawi, że się śmiejesz. Sprawi, że poczujesz się dobrze. Zrobisz rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślał że możesz zrobić, a on powie ci, że to w porządku. I zanim się zorientujesz, sprzedasz mu swą duszę.
— Nina G. Jones - Dług.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viachemiczna chemiczna

January 21 2020

pannamamba
07:24
pannamamba
06:00

January 19 2020

10:45
0246 4ec4 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
pannamamba
10:44

January 18 2020

pannamamba
19:25
2760 840f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 17 2020

pannamamba
20:14
6462 dbc1 390
pannamamba
20:13
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

January 16 2020

22:17
3385 3df7 390
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin

January 15 2020

22:57
3457 5b01 390
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin
pannamamba
11:09
8578 cf2a 390
Reposted frompiehus piehus viahesiamela hesiamela
pannamamba
11:06
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
11:05
pannamamba
11:05
2473 9d75 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
11:04
4485 9ac4 390
Reposted fromhrafn hrafn viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
11:04
2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo viaNoCinderella NoCinderella
pannamamba
11:04
7428 fb74 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl